Skip to content

Toiminta

50-luvun loppupuolella joukko aliupseereja päätti perustaa keskinäiseen yhteydenpitoonsa ja toimintaansa yhdistyksen, jonka tehtäväksi tuli myös aatteellisen maanpuolustustyön tekeminen kotiseudulla. Ammunta ja muu kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvä toiminta oli jo silloin ja on vieläkin keskeisiä toiminnan muotoja. Ajan myötä jäsenpohja on laajentunut niin että kaikki yhdistyksen aatemaailmaa ja tavoitteita kannattavat 15-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ovat tervetulleita toimintaan mukaan.

Kaikki yhdistyksen jäseneksi hakeutuneet eivät varsinaiseen aktiiviseen toimintaan osallistua, vaan haluavat jäsenyydellään osoittaa omaa maanpuolustustahtoaan. Yhdistyksen jäsenistön laaja ikäjakaumakin aiheuttaa kiinnostuksen kohteiden vaihtelun, joten toimintamuotojakin on erilaisia.

Toiminnasta tiedotetaan www-sivuilla, sähköpostitse sekä tarvittaessa myös paperimuotoisen jäsenkirjeen avulla.
Yhdistyksellä on myös Facebook sivut.